Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3
Wędkarstwo
Cennik dla wędkarzy

WYDAWANIE SPRZĘTU OD GODZ. 8 DO 19

Roczna opłata wędkowania (Pełna) 150 zł
Pół roczna opłata za wędkowanie 01.07 - 31.12 80 zł
Roczna opłata wędkowania (Ulgowa-Emeryt) 100 zł
Roczna opłata wędkowania (Studencka) 80 zł
Opłata za wędkowanie 3 dni 45 zł
Opłata za wędkowanie 1 dzień 20 zł
Opłata wędkarska - namiot 1 doba 10 zł
Opłata wędkarska - przyczepa 1 doba 15 zł
Opłata wędkarska - za wjazd 01.05 - 30.09 5 zł
Sprzedaż karpia 14 zł / kg
Sprzedaż pstrąga 18 zł / kg
Wędkowanie z łódki 10 zł/ od godz. 6 do 20
Regulamin wędkarzy

Łowisko Radłów

Zbiornik oraz tereny do niego przyległe położone w miejscowości Radłów, ul. Polna, 33-130 Radłów woj. Małopolskie, stanowią własność prywatną. Właściciel obiektu dopuszcza możliwość wstępu oraz samodzielnego odłowu ryb pod bezwzględnym warunkiem przestrzegania niniejszego regulaminu:

1. Wstęp na teren zbiornika oraz odłów ryb jest dozwolony tylko za zgodą właściciela – gospodarza obiektu oraz jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Do połowu ryb oraz wstępu na teren zbiornika uprawniona jest osoba po uiszczeniu opłaty według obowiązującego „cennika”, otrzymaniu biletu wjazdu i licencji oraz okazaniu dowodu tożsamości.
3. Osoba przebywająca na terenie obiektu zobowiązana jest w każdej chwili okazać dowód wpłaty za wjazd i licencję na połów ryb gospodarzowi lub osobie uprawnionej, posiadać ją przy sobie usytuowaną w widocznym miejscu.
4. Osoby nie posiadające biletu wstępu przebywające na terenie prywatnym bez zgody gospodarza uznane zostaną za kłusowników. W takim przypadku bezzwłocznie wezwana zostanie policja lub ochrona.
5. Dopuszcza się wjazd i parkowanie wyłącznie w wyznaczonych miejscach na terenie obiektu po otrzymaniu biletu wstępu i licencji upoważniającej do przebywania i połowów na terenie obiektu.
6. Parkowanie w innych miejscach niż dozwolone wyłącznie za zgodą gospodarza.
7. Bilet wstępu ma być umieszczony za szybą pojazdu w widocznym miejscu.
8. Osoby opuszczające obiekt zobowiązane są do uiszczenia opłaty/zapłaty za odłowioną rybę według obowiązującego „cennika”. Cennik obowiązuję powyżej 2 ryb.
9. Osoby opuszczające obiekt, zobowiązane są do okazania zawartości toreb, wiader, pakunków, łącznie z zawartością samochodu.
10. Odłów ryb dozwolony jest tylko w wyznaczonych miejscach, metodami uznanymi przez gospodarza za dozwolone.
11. Jedna osoba może odławiać ryby maksymalnie dwoma wędkami, większą ilość wędek można używać jedynie za zgodą gospodarza.
12. Należy bezwzględnie przestrzegać sztuki połowu w celu nie kaleczenia odłowionych ryb, dbania o ich dobrą kondycję w szczególności tych których nie zamierzamy kupić.
13. Osoba odławiająca winna posiadać odpowiedni sprzęt do połowu i przechowywania ryby (podbierak, mata, siatka, przyrząd do wyjmowania haczyków itp.)
14. Złowione ryby należy przechowywać w siatce.
15. Każda osoba zobowiązana jest do zachowania ciszy na terenie obiektu.
16. Każda Osoba zobowiązana jest utrzymać w czystości stanowisko odłowu w promieniu minimum 5 metrów, bez względu na stan jaki zastała przed rozpoczęciem połowu.
17. Gospodarz lub osoba upoważniona, ma prawo do kontroli połowów oraz ilości złowionych ryb w każdej chwili, jeśli uzna to za konieczne.
18. Osoby przebywające na łowisku posiadają prawo i obowiązek zwrócenia uwagi co do prawidłowości połowów innych osób oraz powiadomienie gospodarza o fakcie złamania niniejszego regulaminu.
19. Śmieci należy składować w wyznaczonych miejscach.
20. Właściciel/gospodarz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za osoby oraz pojazdy przebywające na obiekcie.
21. Nie przestrzeganie niniejszego regulaminu oraz zaleceń gospodarza lub osoby upoważnionej skutkować będzie koniecznością opuszczenia obiektu.

Życzymy udanych połowów oraz miło spędzonego czasu

Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Katamaran
Firma Reklamowa Pixtar - Tarnów